Tieteelliset lähteet: Terveempi kansa – parempi työllisyys (4/2021)

Kirjoituksessa käytettyjä tieteellisiä lähteitä.

Ylipainoisia Suomessa Tutkimuksia ylipainon vaikutuksesta työkykyyn
 • Rissanen A, Heliövaara M, Knekt P, Reunanen A, Aromaa A, Maatela J. Risk of disability and mortality due to overweight in a Finnish population. BMJ 1990; 301(6756):835-7. doi: 10.1136/bmj.301.6756.835.
 • Roos E, Laaksonen M, Rahkonen O ym. Relative weight and disability retirement: a prospective cohort study. Scand J Work Environ Health 2013;39:259-6
 • Korpela K., Roos E., Lallukka T. ym.: Different measures of body weight as predictors of sickness absence. Scand J Public Health, 2013; 41(1): 25-31.
 • Henriksson P, Henriksson H, Tynelius P ym. Fitness and body mass index during adolescence and disability later in life. Ann Intern Med 2019;170;230-9.
 • Santtila M, Pihlainen K, Koski H ym. Physical fitness in young men between 1975-ND 2015 with a focus on the years 2005-2015. Med Sci Sports Exerc 2017; 50: 292-8.
 • Vesikansa A, Jokelainen J, Mehtälä J ym. Lihavuuden yhteys elämänlaatuun ja työkykyyn suomalaisessa aikuisväestössä. Suom Lääkl 2020; 45: 2377-82.
Ruokaympäristön muuttuminen syynä lihavuusepidemiaan
 • Mustajoki P. Ruokaympäristön muutos selittää pääosan väestöjen lihomisesta. Duodecim 2015; 131:1345-52.
 • Silventoinen K, Sans S, Tolonen H ym. Trends in obesity and energy supply in the WHO MONICA project. Int J Obesity 2004;28:710-8.
Liikennekuolemat
 • Liikennekuolemat vähentyneet reilusti. Toim. Jukka Harju, HS 3.2.2020

Yhteiskunnan toimia epäterveellisten elintarvikkeiden vähentämiseksi

 • Smith Taillie L, Busey E, Mediano Stolze F ym. Governmental policies ro reduce unhealthy marketing to children. Nutrition Reviews 2020; ahead of print
 • Public health product tax in Hungary: An example of succesful intersectorial action using a fiscal tool to promote healthier food choices and raise revenues for public health. WHO
 • Guerrero-López CM, Molina M, Colchero MA. Employment changes associated with the introduction of taxes on sugar-sweetened beverages and nonessential energy-dense food in Mexico. Prev Med. 2017 Dec;105S:S43-S49
 • Corvalan C, Reyes M, Garmendia ML, Uauy R. Structural responses to the obesity and non-communucable diseases epidemic: update on the Chilean law of food labelling and advertising. Obesity Rev 2019;0:367-74.
 • Lobstein T, Neveux M, Landon J. Costs, equity and acceptability of three policies to prevent obesity: A narrative review to support policy development. Obes Sci Practice 2020;6:562-83.

Terveydenhuollon kulut 2000 – 2018

Pertti Mustajoelle kunniamaininta hyvinvointitalouden edistämisestä Soste ry:ltä

Soste palkitsi vuoden 2021 SOSTE-palkinnolla kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropposen hyvinvointitalouden edistämisestä. Hän on viime vuosina edistänyt hyvinvointitaloutta monella tasolla ja monesta eri näkökulmasta, mm. puhunut terveyden- ja hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuuksista kuntatalouden näkökulmasta. Terve Paino ry:n puheenjohtaja, professori Pertti Mustajoki sai kilpailun kunniamaininnan.

Lääkäri Pertti Mustajoki on tehnyt pitkän ja ansiokkaan elämäntyön lihavuuden ehkäisyn ja hoidon saralla. Eläkepäivinään hän on perustanut Terve Paino -yhdistyksen ja toimii yhdistyksen puheenjohtajana. Mustajoki on tuonut suomalaiseen terveyspoliittiseen keskusteluun uuden näkökulman ja viestin: kenenkään ei tarvitse kantaa syyllisyyttä painostaan ja epäterveellisen ruuan tarjonnan vähentäminen on yhteiskunnallinen kysymys.

”Pertti Mustajoki on tehnyt pitkän työn suomalaisten terveellisempien elämäntapojen eteen sekä tutkijana että vaikuttajana. On hienoa, että eläkkeelle jäätyään hän edelleen jatkaa tätä työtä ja on päättänyt tehdä sitä uuden sosiaali- ja terveysjärjestön kautta. Järjestöt, jotka toimivat hyvinvointilähtökohdista, luovat hyvinvointitalouden perustan”, Jukka Tahvanainen muistuttaa.

Terve paino – jokaisen oikeus, mutta miten? -seminaari 24.8.2020

Terve Paino ry:n kutsuvieras- ja verkkoseminaarissa 24.8.2020 pohdittiin ratkaisuja lihavuusepidemian hoitoon. Alustajina toimivat Terve Paino ry:n hallituksen jäsenet, professorit Pertti Mustajoki ja Kirsi Pietiläinen, FT, ravitsemusterapeutti Reijo Laatikainen ja kehittämispäällikkö Päivi Mäki. Alustuksien (5-20 min) tallenteet. Esitykset PDF-muodossa saa pyynnöstä sähköpostilla info(at)tervepaino.fi.

Seminaarin esitykset:
Avaus: Lihavuussairauksiin menehtyneet ovat aivan yhtä kuolleita kuin liikenneonnettomuuksien uhrit
Professori Pertti Mustajoki

Suomen ylipainotilanne
Kehittämispäällikkö Päivi Mäki

Löyhän ja tiukan syömisotteen ristipaineessa – saako enää laihduttaa?
FT, ravitsemusterapeutti Reijo Laatikainen

”Syön olemattoman vähän, enkä laihdu?” Mikä selittää laihtumisen vaikeutta?
Professori Kirsi Pietiläinen

Mitä Suomessa pitäisi tehdä lihavuusepidemian hillitsemiseksi? ja keskustelu
Professori Pertti Mustajoki