Yhdistyksen synty


Yhdistyksen perustavan kokouksen jäsenet joulukuun 9. päivänä 2019. Kuvassa vasemmalta Pertti Mustajoki, Pekka Puska, Aila Rissanen, Kirsi Pietiläinen, Reijo Laatikainen, Helena Liira, Terhi Koivumäki, Päivi Mäki ja Manu-Pekka Laakso. 


Emme ole ensimmäinen yhdistys, joka toimii ylipainon vähentämiseksi Suomessa.

Sota-ajan elintarvikesäännöstelyn päätyttyä monien suomalaisten paino alkoi nopeasti nousta. Vuonna 1950 raatimies Yrjö Similän aloitteesta perustettiin Liikalihavuuden vastustamisyhdistys, johon kului maamme eturivin lääkäreitä.

Yhdistys julkaisi kaksi suurelle yleisölle suunnattua kirjaa ja järjesti laihdutuskursseja. Aktiivinen toiminta jatkui viitisentoista vuotta. Yhdistystä olisi tarvittu, kun lihavuusepidemia Suomessa käynnistyi 1980-luvulla, mutta siinä vaiheessa se oli enää kaukainen muisto.

Ajatus uuden yhdistyksen perustamisesta syntyi joskus viime vuosikymmenen alkupuolella. Silloin oli jo selvää, että lihavuusepidemian perussyy on tavattomasti runsastunut ruokien ja juomien tarjonta. Tiedettiin myös, että perinnölliset erot aivojen neurobiologiassa selittävät ihmisten kyvyn säädellä herkkujen syömistä ja lihomiseen johtavaa liiallista energiansaantia.   

Kirjoitin ensi kertaa yhdistyksen tarpeellisuudesta Kanava-lehdessä vuonna 2015 ilmestyneessä artikkelissa Kaikki Suomen ylipainoiset yhtykää. Viestini oli, että kenenkään ei tarvitse kantaa syyllisyyttä painostaan. Uusi tieto osoittaa, että ihmisten elimistöt ovat hyvinkin erilaisia suhteessa siihen, miten energia kertyy ja toisaalta vielä tärkeämpänä, ruokaympäristömme on muuttunut radikaalisti ja normaalipainoisena pysyminen on tässä 24 h yhteiskunnassa entistä haastavampaa. Yhteiskunnan tulisi tehdä päätöksiä, joilla epäterveellinen ruuan tarjonta saadaan vähemmän houkuttelevaksi arkiympäristöissämme ja näille päätöksille tarvitaan monta asian ajajaa. Hintapolitiikka on yksi, jolla asiaa voidaan edistää.

Pari vuotta sitten blogisivuni jutussa hahmottelin jälleen yhdistystä, joka alkaisi ajaa ylipainoisten asiaa. Kerroin lotonneeni vuosikausia siinä toivossa, että onnetar antaisi varoja yhdistyksen perustamiseen. Siinä ei onnistanut, kaksikymmentä lottoriviä viikoittain tuotti parhaimmillaan neljä oikein. Yhdistyksen perustaminen näytti tyssäävän varojen puutteeseen.

Sitten yllättävät tapahtumat puuttuivat peliin. Vuoden 2019 tammikuussa sain Juho Vainion säätiöltä 20 000 euron tunnustuspalkinnon elämäntyöstä väestön terveyden hyväksi. Palkinnon jakotilaisuudessa ilmoitin käyttäväni palkintorahat perustaakseni kansanterveyttä edistävän yhdistyksen.

Keskustelin yhdistys-ideasta ylipainon parissa työskentelevien lääkäreiden, tutkijoiden ja hoitotyön edustajien kanssa. Oli tavattoman rohkaisevaa huomata, miten kaikki uskoivat Suomen tarvitsevan Terve Paino -yhdistystä ja lupautuivat mukaan.

Projekti eteni onnellisten tähtien alla, sillä täysin yllättäen ilmestyi toinenkin ”lottovoitto”. Syksyllä Opetus- ja Kulttuuriministeriö myönsi minulle 20 000 euron tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon. Kiitospuheessani kerroin suunnitelmastani käyttää rahat suomalaisten terveyden hyväksi.

Julkisuudessa toimivan yhdistyksen pystyttäminen ei ole aivan yksinkertaista. Olen ihmetellyt ja ihaillut, miten mukaan tulleet omien töittensä ja kiireittensä keskellä haluavat käyttää aikaansa yhdistyksen hyväksi.

En olisi ryhtynyt tähän, ellen olisi uskonut yhdistyksen saavan laajaa tukea suomalaisilta. Käsitykseni vahvistui, kun luin tuloksia tutkimuksesta, jossa viiden maan kansalaisilta oli kysytty heidän ajatuksiaan keinoista vähentää kaloreiden saantia.

Vastanneista enemmistö kannatti epäterveellisten ruokien ja juomien markkinoinnin kieltämistä lapsille. Melkein puolet halusi kieltää lasten lelut hampurilaisravintoloissa ja kannatti sokeria runsaasti sisältävien elintarvikkeiden verotusta.

Maailman kansojen joukossa suomalaiset ovat mielestäni selvästi järkevämmästä päästä. Jos kerran noin huomattava osa Britannian, Kanadan, USA:n, Meksikon ja Australian kansalaisista haluaa yhteiskunnan puuttuvan epäterveellisten ruokien ja juomien markkinointiin, Suomessa näin ajattelevia on vielä enemmän.

Pertti Mustajoki
Terve Paino ry:n puheenjohtaja