Pertti Mustajoelle kunniamaininta hyvinvointitalouden edistämisestä Soste ry:ltä

Soste palkitsi vuoden 2021 SOSTE-palkinnolla kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropposen hyvinvointitalouden edistämisestä. Hän on viime vuosina edistänyt hyvinvointitaloutta monella tasolla ja monesta eri näkökulmasta, mm. puhunut terveyden- ja hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuuksista kuntatalouden näkökulmasta. Terve Paino ry:n puheenjohtaja, professori Pertti Mustajoki sai kilpailun kunniamaininnan.

Eläkepäivinään Pertti Mustajoki on perustanut Terve Paino -yhdistyksen ja toimii yhdistyksen puheenjohtajana. Mustajoki on tuonut suomalaiseen terveyspoliittiseen keskusteluun uuden näkökulman ja viestin: kenenkään ei tarvitse kantaa syyllisyyttä painostaan ja epäterveellisen ruuan tarjonnan vähentäminen on yhteiskunnallinen kysymys.

”Pertti Mustajoki on tehnyt pitkän työn suomalaisten terveellisempien elämäntapojen eteen sekä tutkijana että vaikuttajana. On hienoa, että eläkkeelle jäätyään hän edelleen jatkaa tätä työtä ja on päättänyt tehdä sitä uuden sosiaali- ja terveysjärjestön kautta. Järjestöt, jotka toimivat hyvinvointilähtökohdista, luovat hyvinvointitalouden perustan”, Jukka Tahvanainen muistuttaa.